Kurs

Kako da glas pretvoriš u tekst

Levelap tips google docs glas u tekst

Ja veoma često koristim Google Docs u svom radu i on nudi veoma zanimljivu opciju da glas pretvoriš u tekst i to poprilično precizno.

YouTube video

Kako da to postigneš?

Kako bi isprobao ovu opciju, potrebno je da u Google Docs odabereš opciju Tools, pa Voice typing nakon čega će se otvoriti prozor. U gornjem delu tog prozora je potrebno da odabereš željeni jezik i nakon toga pritisneš ikonicu mikrofona nakon čega će se sve što budeš rekao automatski zapisati u formi teksta. Jedan od načina da iskoristiš ovu opciju je da pustiš neki video za koji je potrebno da uradiš transkirpt i on će ti pomoći da to postigneš sa minimalno greške.

Levelap pro tip google docs 1

Pročitaj još